Restaurant gaudium mataro

Menú de Sant Esteve

Menu Sant Esteve – Menú San Esteban

Mesclum d’amanides amb rulo de cabra, bacon cruixent, fruits secs i vingreta de fruits vermells
Mezclum de ensalada con rulo de cabra, bacon crujiente, frutos secos y vinagreta de frutos rojos

*****

Canelons de Sant Esteve, casolans de rostitamb bexamel
Canelones de San Esteban, caseros de rustido con bechamel

*****

Llubarro al forn amb patata fornera
Lubina al horno con patata panadera

ó

Xai al forn a la Segoviana
Cordero al horno a la Segoviana

ó

Secret Ibèric a la planxa amb guarnició
Secreto Ibérico a la plancha con guarnición

*****

Crema catalana de Sant Esteve o Postre de la casa a escollir
Crema catalana de Sant Esteban o Postre de la casa a escoger

Pa , beguda i café